Konfiguracja programu Windows 8

Poczta internetowa – konfiguracja konta e-mail w programie Windows 8

Przyjmujemy, że chcemy skonfigurować konto e-mail o nazwie kowalski@nazwadomeny.pl należące do użytkownika Jan kowalski.

Program pozwala na skonfigurowanie obsługi konta e-mail jedynie przez protokół IMAP.

1.  Po uruchomieniu programu, z menu po prawej stronie Dodaj konto wybierz pozycję Inne konto, aby przejść do formularza dodawania konta e-mail.

2. Kliknij przycisk Pokaż więcej szczegółów, aby przejść do pełnej wersji formularza dodawania konta e-mail.

3. Wyświetlona zostanie pełna wersja formularza konfiguracji, który należy uzupełnić danymi konta e-mail.

  • Adres e-mail: wpisujemy pełny adres e-mail – zgodnie z przykładem: kowalski@nazwadomeny.pl
  • Nazwa użytkownika: wpisujemy pełny adres e-mail (powtórzenie z pola pierwszego) – zgodnie z przykładem: kowalski@nazwadomeny.pl
  • Serwer przychodzącej poczty e-mail (IMAP) wpisz: mail.ibe.pl
  • Serwer wychodzącej poczty e-mail (SMTP) wpisz: mail.ibe.pl
  • Zaznacz opcje Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia oraz Użyj tej samej nazwy użytkownika i tego samego hasła podczas wysyłania i odbierania poczty e-mail.
  • Aby używać połączenia szyfrowanego SSL, należy pozostawić zaznaczone opcje „Serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL” oraz „Serwer poczty wychodzącej wymaga połączenia SSL”.

  W oba pola (serwer przychodzącej poczty e-mail (IMAP) oraz Serwer wychodzącej poczty e-mail (SMTP)) należy wpisać mail.ibe.pl bez względu na to w jakiej domenie konto e-mail zostało założone, zarówno dla połączeń standardowych jak i szyfrowanych. Zalecamy takie rozwiązanie ponieważ dla domeny mail.ibe.pl zostały wykupione stosowne certyfikaty obsługujące wszystkie konta pocztowe na naszym serwerze.

  UWAGA – Program domyślnie ustawia połączenie szyfrowane SSL. Zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej. Można wyłączyć połączenie szyfrowane – w tym celu należy odznaczyć opcje Serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL oraz Serwer poczty wychodzącej wymaga połączenia SSL. Wówczas prawidłowe porty to:

  • Poczta przychodząca: 143 zamiast 993,
  • Poczta wychodząca: 25 (lub 587 dla użytkowników usługi Neostrada) zamiast 465.

 

4. Kliknij przycisk Połącz. Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane.

Czy można zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?
Po zakończonej konfiguracji konta e-mail z wykorzystaniem jednego z protokołów (IMAP lub POP3), program Windows Live Mail 2011 nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. Należy skonfigurować nowe konto e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).