FILTR SPAMU

Konfiguracja modułu antyspamowego

Nasz system daje możliwość włączenia automatycznego filtrowania spamu w taki sposób by każdy z użytkowników mógł samodzielnie określić „ostrość” programu antyspamowego. Dzięki temu, każdy będzie mógł dopasować mechanizm do własnych potrzeb.

Aby włączyć filtr antyspamowy należy po zalogowaniu do panelu administracyjnego, w ustawieniach konta mailowego wybrać zakładkę „Filtr spamu”, zaznaczyć opcję „Włącz filtrowanie spamu dla tego adresu e-mail” a następnie kliknąć przycisk „OK”.

Po włączeniu zabezpieczenia antyspamowego, każdy list przychodzący na konto mailowe jest sprawdzany. SPAMASSASIN przyznaje punkty karne za każdy element listu, który wskazywałby na to, że dany list jest spamem. Punkty karne przesyłki otrzymują również za to, że zostały nadane z serwerów uznanych za spamerskie. Za różne „przewinienia” list może dostać od 0,1 do 5 i więcej punktów karnych.

Pełną listę „przewinień” można znaleźć na stronie domowej programu pod adresem:
http://www.spamassassin.org/tests.html.

Użytkownik może teraz sam decydować po ilu zdobytych „punktach karnych” list zostanie uznany za spam. Standardowa wartość tego parametru jest ustawiona na 7 punktów i takie ustawienie jest dobre do tego by odfiltrować większość niechcianej korespondencji, bez ryzyka skasowania jakiegoś dobrego listu.

Ustawienie ilości punktów potrzebnych do uznania wiadomości za spam jest dostępne w zakładce „Filtr spamu”. Po kliknięciu na link „Pokaż Zaawansowane ustawienia” uzyskujemy dostęp między innymi do tej funkcjonalności – ilość punktów można zmienić w polu „Wrażliwość filtra spamu”. Zmiany zaczną obowiązywać po kliknięciu przycisku „OK”.

Ustawienie większej wartości oznacza, że wiadomość musi otrzymać więcej punktów aby została oznaczona jako spam a co za tym idzie system jest wtedy mniej „ostry”.
Zmniejszając tę wartość sprawiamy, że system jest bardziej „ostry” lecz z drugiej strony ryzykujemy, że uzna za spam list, który chcielibyśmy przeczytać.

Filtr można ustawić tak by nie kasował poczty a jedynie oznaczał wiadomości uznane za spam. Dostępne są również opcje automatycznego przenoszenia spamu do katalogu „Spam” oraz automatycznego kasowania wiadomości uznanych za spam.
Po włączeniu tej drugiej opcji system automatycznie skasuje wszystkie wiadomości, które osiągną ustawioną liczbę punktów. Taka wiadomość zostanie skasowana bezpowrotnie przed dostarczeniem jej do Państwa skrzynki.

Przykładowo: jeśli zdecydują się Państwo zostawić domyślną wartość 7 punktów to po zaznaczeniu opcji „Usuń wszystkie wiadomości spam” system skasuje bezpowrotnie wszystkie wiadomości, które uzyskają 7 punktów i więcej.
Natomiast wszystkie wiadomości, które uzyskają mniej niż 7 punktów, zostaną dostarczone na Państwa konto mailowe.

Biała i czarna lista

Zawsze istnieje ryzyko iż „dobry list” zostanie uznany za spam.
Szczególnie jeśli używamy parametru czułości niższego niż 5 punktów.
Warto wtedy dopisać do białej listy wszystkie adresy z których zawsze chcemy otrzymywać pocztę.

Jest to indywidualna lista adresów e-mail (w postaci nazwa_uzytkownika@nazwa_domeny), domen (*@nazwa_domeny lub *@*.nazwa_domeny dla subdomen), serwerów (nazwa_hosta), adresów IP (x.x.x.x). W każdej linii listy może znajdować się tylko jedna pozycja rozdzielona znakiem enter.
Umieszczone na „białej liście” pozycje będą akceptowane, niezależnie od ustawień innych zabezpieczeń antyspamowych. Oznacza to, że wiadomości nadesłane z adresów umieszczonych na białej liście zawsze zostaną dostarczone na konto mailowe.

Czarna lista działa odwrotnie niż biała lista. Listy z adresów znajdujących się na czarnej liście są zawsze kasowane przed dostarczeniem ich do skrzynki – niezależnie od ilości punktów przyznanych przez system antyspamowy.

W obrębie indywidualnych list funkcjonują znaki globalne
(* – zastępuje dowolny ciąg znaków, ? – zastępuje pojedynczy znak).

Biała i czarna lista jest dostępna w zakładce „Filtr spamu” po kliknięciu na link „Pokaż Zaawansowane ustawienia”. Zmiany zaczną obowiązywać po kliknięciu przycisku „OK”.

Jak skonfigurować filtr antyspamowy?

Jest to bardzo prosta operacja i zajmuje tylko chwilę.

  1. Należy zalogować się do panelu administracyjnego poprzez wejście na naszą stronę www.mailik.pl i kliknięcie ikonki „panel administracyjny” w prawym górnym rogu ekranu lub bezpośrednio z adresu http://ibe.pl/panel,
  2. Na stronie logowania do panelu administracyjnego PLESK należy podać pełny adres e-mail oraz hasło do swojej skrzynki,
  3. Po zalogowaniu wchodzimy do ustawień konta mailowego i wybieramy zakładkę „Filtr spamu”,
  4. Jedyne co musimy teraz zrobić to ustalić liczbę punktów wymaganych do oznaczenia spamu – opcja ta jest dostępna po kliknięciu linku „Pokaż zaawansowane ustawienia” (domyślnie ustawiona wartość 7 jest bardzo bezpieczna ale mogą Państwo ją zmniejszyć w zależności od potrzeb pamiętając, że zbyt mała wartość może sprawić, iż jako spam zostanie uznana wiadomość, która spamem tak naprawdę nie jest) a następnie zdecydować czy wiadomości uznane za spam mają być kasowane przed dostarczeniem na konto mailowe. Jeśli tak to należy zaznaczyć opcję „Usuń wszystkie wiadomości spam”,
  5. Po ustawieniu powyższych wartości klikamy przycisk „OK” – system zapamięta wprowadzone dane.

Dodatkowe uczenie systemu antyspamowego

Dostępne jest narzędzie, dzięki któremu mogą Państwo samodzielnie dodatkowo uczyć system antyspamowy odróżniać dobre wiadomości od spamu. Jest to możliwe po zalogowaniu do webmail’a, zanim wiadomości zostaną pobrane z serwera. Wystarczy wtedy zaznaczyć wiadomość (można od razu zaznaczyć kilka wiadomości) i oznaczyć ją jako spam. Dzięki temu system będzie się uczył szybciej i skuteczniej. Więcej informacji uzupełnionych o zrzuty ekranowe, na których zaznaczono umiejscowienie poszczególnych opcji w programach Roundcube oraz Horde, można znaleźć w dziale Poczta przez stronę www.

Analiza nagłówka wiadomości

W prosty sposób można sprawdzić ile punktów, system antyspamowy, przyznał wiadomości jaka została dostarczona do naszej skrzynki.

Informacje te są zawarte w tzw. źródle wiadomości. W programie Outlook Express dostęp do źródła wiadomości można uzyskać otwierając wiadomość a następnie z górnego menu wybieramy
Plik -> Właściwości -> zakładka Szczegóły -> Źródło wiadomości.

X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=3.8 required=7.0

Wystarczy odnaleźć linijkę podobną do tej przedstawionej powyżej. Określa ona czy wiadomość została oznaczona jako spam, ile otrzymała punktów oraz ile punktów jest wymaganych do tego by uznać ją za spam i skasować przed dostarczeniem do skrzynki. Dzięki takiej informacji łatwiej będzie dopasować „ostrość” systemu antyspamowego do indywidualnych potrzeb.