POMOC

Najczęściej popełniane błędy podczas konfiguracji konta e-mail w programie pocztowym.
 1. Jako nazwę użytkownika (login) należy podać pełny adres konta e-mail czyli przykładowo kowalski@nazwadomeny.pl – podanie jako nazwy użytkownika tylko pierwszej części czyli „kowalski” nie wystarczy do prawidłowego działania konta mailowego,
 2. Hasło należy podać z uwzględnieniem dużych i małych liter oraz znaków specjalnych.
 3. Konieczne jest podanie prawidłowych serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (w obu przypadkach wpis jest dokładnie taki sam):
  Poczta przychodząca (POP3): mail.ibe.pl
  Poczta wychodząca (SMTP lub IMAP): mail.ibe.pl
  W pola: „serwer poczty przychodzącej” (POP3) oraz „serwer poczty wychodzącej” (SMTP lub IMAP) należy wpisać mail.ibe.pl bez względu na to w jakiej domenie konto zostało założone, zarówno dla połączeń standardowych jak i szyfrowanych. Zalecamy takie rozwiązanie ponieważ dla domeny mail.ibe.pl zostały wykupione stosowne certyfikaty obsługujące wszystkie konta pocztowe na naszym serwerze.
 4. Należy pamiętać aby zaznaczyć opcję „serwer wymaga uwierzytelnienia” – bez zaznaczenia tej opcji nie będzie możliwe wysyłanie wiadomości z programu pocztowego.
 5. Użytkownicy usługi Neostrada powinni pamiętać aby port dla poczty wychodzącej zmienić z domyślnego 25 na 587.

Dokładne omówienie powyższych zagadnień znajduje się w dziale Dane techniczne » Dane konfiguracyjne.

Najczęściej zadawane pytania.
 1. Jak zmienić w panelu administracyjnym hasło dostępu do mojego konta?
  Po zalogowaniu do panelu administracyjnego należy kliknąć link z nazwą użytkownika („Zalogowany jako”) widoczny w prawej, górnej części okna. Prowadzi on do strony na której możesz zmienić hasło dostępu do konta oraz zaktualizować dane kontaktowe.
  Zachęcamy również do kliknięcia w górnej części okna linku o nazwie „Oglądaj tutoriale wideo” – dział ten zawiera wiele przydatnych informacji.
  Formularz zmiany hasła dostępny jest również w webmailu ale nie zawiera on mechanizmu sprawdzającego tzw. „siłę hasła”. Wpisując zbyt słabe hasło otrzymamy tylko informację, że nie można go zapisać (nie jest wyświetlana informacja o przyczynach). Dlatego zalecamy zmianę hasła po zalogowaniu do panelu administracyjnego.
 2. Nie mogę zmienić hasła, co robię źle?
  Hasło powinno zawierać małe litery, duże litery, cyfry oraz znaki specjalne takie jak !, @, # itd. – ważna jest również ilość znaków w haśle, nie może być ich zbyt mało.
  Obok pierwszego pola do wpisania hasła znajduje się znaczek (?) – po najechaniu na ten znaczek kursorem, system podpowiada jak można ulepszyć hasło. Przy próbie ustalenia zbyt słabego hasła pojawia się komunikat informujący co należy zrobić aby hasło spełniało wymagania polityki bezpieczeństwa serwera.
 3. Utrata hasła
  Na stronie głównej logowania do panelu administracyjnego PLESK znajduje się link „Zapomniałeś swojego hasła?”. Kliknięcie na ten link spowoduje uruchomienie procedury wygenerowania nowego hasła dostępu do skrzynki e-mail. Z tej możliwości mogą skorzystać użytkownicy posiadający skonfigurowane i działające konto e-mail w programie pocztowym – system wyśle na to konto link do zmiany hasła (opisana sytuacja może mieć miejsce gdy aktualne hasło zostało zagubione a w programie pocztowym nie można sprawdzić jak ono brzmi ponieważ jest podawane w postaci zaszyfrowanej).
  Użytkownicy nie posiadający aktywnego konta skonfigurowanego w programie pocztowym nie będą mogli tą drogą zmienić hasła i są proszeni o kontakt z naszym biurem.
 4. Co to jest spam i jak się przed nim chronić?
  Spam to niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne zazwyczaj wysyłane w dużej ilości, o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. Najbardziej skuteczna jest profilaktyka antyspamowa co oznacza rozsądne i przemyślane podawanie swojego adresu e-mail. Szczególnie ważne jest aby nie podawać go w formie niezabezpieczonej na stronach www i grupach dyskusyjnych. Nasz system antyspamowy blokuje adresy e-mail używane przez spamerów, jednak oni często je zmieniają. Istnieje możliwość samodzielnego dopasowania działania filtru antyspamowego do własnych potrzeb a także skorzystania z białej i czarnej listy – informacje na ten temat zostały obszernie opisane w dziale Dane techniczne » Filtr spamu.
  W przypadku notorycznie powtarzającego się spamu prosimy o kontakt z administratorem, który podejmie odpowiednie kroki zapobiegające dalszemu procederowi.
 5. Jak odebrać pocztę przez stronę www?
  Za pomocą dowolnego komputera podłączonego do internetu i posiadającego przeglądarkę www mamy możliwość korzystania z poczty elektronicznej bezpośrednio przez stronę internetową. Naszym klientom oferujemy pełną obsługę poczty e-mail za pomocą przeglądarki internetowej dzięki jednemu z dwóch serwisów do wyboru: Roundcube oraz Horde.
  Informacje dotyczące logowania znajdują się na stronie Dane techniczne » Poczta przez stronę www. Można również kliknąć ikonkę „Sprawdź pocztę” umieszczoną w prawym górnym rogu na każdej stronie serwisu www.mailik.pl.
  UWAGA – podczas logowania należy pamiętać aby jako nazwę użytkownika podać pełny adres konta email, przykładowo: kowalski@nazwadomeny.pl – NIE należy w tym miejscu również podawać aliasów.
 6. Jak skonfigurować swój program do odbioru poczty?
  Zapraszamy do działu Dane techniczne » Dane konfiguracyjne gdzie zamieściliśmy obszerne informacje na ten temat. Dodatkowo podajemy tam konfigurację konta e-mail „krok po kroku” w najpopularniejszych programach pocztowych.
 7. Nie mogę zalogować się do panelu administracyjnego PLESK. Inny użytkownik z moim loginem jest już zalogowany.
  Sytuacja taka ma miejsce, kiedy użytkownik po zalogowaniu do panelu administracyjnego PLESK zamiast wylogować się z systemu (link „wyloguj” na górze strony), zamyka okno przeglądarki za pomocą krzyżyka w prawym górnym rogu okna i próbuje ponownego logowania.
  Mimo, że użytkownik zamknął okno przeglądarki w której była otwarta sesja w panelu administracyjnym to system nic o tym „nie wie”. Dla systemu sesja użytkownika jest nadal otwarta a on nadal zalogowany.
  Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe aby w tym samym czasie do panelu administracyjnego zalogował się użytkownik o tym samym loginie – stąd komunikat systemu. Sesja po 30 minutach bezczynności użytkownika jest zamykana przez system (użytkownik o danym loginie jest automatycznie wylogowywany) i można ponownie się zalogować.
  Aby uniknąć takiej sytuacji należy ZAWSZE wylogować się z systemu przed zamknięciem okna przeglądarki.
 8. Dlaczego nie otrzymuję wiadomości mimo, że wiem, że ktoś ją do mnie wysłał?
  a. Przepełnienie skrzynki
  Najczęściej przyczyną jest przepełnienie skrzynki. Nadawca otrzymuje w takim przypadku wiadomość zwrotną od: Mail Delivery System z następującym komunikatem o błędzie: Skrzynka pocztowa jest pełna (The user you are trying to reach is over quota). Korzystając z programu do obsługi poczty przez www, należy pamiętać o regularnym kasowaniu wiadomości z kosza oraz czyszczeniu folderu „Wysłane”. Do przepełnienia skrzynki może dojść gdy korzystając z programu pocztowego mamy zaznaczoną opcję „pozostaw kopie wiadomości na serwerze”. W takiej sytuacji należy tą opcję odznaczyć – przy najbliższym sprawdzeniu czy są nowe wiadomości program pocztowy usunie z serwera te listy, które wcześniej zostały już pobrane do programu pocztowego zwalniając tym samym miejsce na serwerze.
  b. Greylist – opóźnienie w dostarczeniu wiadomości
  Może również wystąpić sytuacja gdy wiadomości będą przychodziły z opóźnieniem. Przyczyną jest działanie zabezpieczenia antyspamowego „Greylist”. Zabezpieczenie to polega na odrzuceniu poczty użytkownika, który pisze do nas pierwszy raz i wysłanie przez nasz serwer informacji do serwera nadawcy aby ponowił próbę wysłania wiadomości za kilka minut. Jeśli nadawcą jest automat rozsyłający spam to nie ponowi próby (dzięki temu odsiewana jest ogromna ilość spamu). Jeśli jest to wiadomość wysyłana przez użytkownika a nie automat to serwer nadawcy po kilku minutach ponowi wysłanie listu i wówczas zostanie on przepuszczony bez dodatkowych opóźnień. Opisana procedura nie wymaga żadnych działań użytkownika – wszystko dzieje się automatycznie. Sytuacja taka ma miejsce TYLKO ZA PIERWSZYM RAZEM i opóźnienie wynosi wtedy kilka minut. Każda kolejna wiadomość od takiego użytkownika jest przesyłana bez żadnych opóźnień.
  Jeśli przyczyną nie jest żadna z opisanych powyżej wówczas prosimy o przesłanie do nas informacji – można do tego celu wykorzystać formularz kontaktowy znajdujący się w dziale Kontakt. Jeśli to możliwe prosimy o dołączenie treści wiadomości, która została zwrócona do nadawcy – w niej zazwyczaj znajduje się informacja o przyczynach.
 9. Gdzie zmienić ustawienia mojej skrzynki aby kopie wiadomości nie były przechowywane na serwerze?
  W programie pocztowym należy wejść do ustawień konta (w różnych programach pocztowych ta zakładka może się różnie nazywać ale zazwyczaj nosi nazwę „Ustawienia” lub „Właściwości”). Należy odnaleźć opcję „Pozostaw kopię wiadomości na serwerze” i ją odznaczyć aby żadne kopie nie były przechowywane na serwerze. Opcja ta najczęściej znajduje się w zakładce „Zaawansowane”.
 10. Jak dodać / zmienić aliasy mojego konta?
  Aliasy są zakładane podczas konfiguracji konta jeśli zostały podane w formularzu zamówieniowym. Jednak nie ma konieczności podawania ich podczas rejestracji – zarządzać aliasami można za naszym pośrednictwem przesyłając w dowolnej chwili odpowiednią dyspozycję za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w dziale KONTAKT.
  Bezpośredni dostęp w panelu administracyjnym do zarządzania aliasami mają użytkownicy, którzy wykupili konta e-mail we własnej domenie.
 11. Korzystam z usługi „Neostrada” i nie mogę wysłać poczty.
  Od dnia 1 grudnia 2009 r. Telekomunikacja Polska S.A. wprowadziła ograniczenia dla klientów korzystających z usługi Neostrada polegające na zablokowaniu możliwości wysyłania poczty elektronicznej przez port komunikacyjny 25.Użytkownicy korzystający z usługi Neostrada powinni w konfiguracji programu pocztowego dokonać zmiany portu komunikacyjnego dla serwera poczty wychodzącej na port 587 aby mogli bez przeszkód wysyłać pocztę. Poniżej podajemy instrukcje jak zmienić konfigurację w najpopularniejszych programach pocztowych.
Microsoft Outlook Express
 1. Należy wybrać w menu programu opcję „Narzędzia” » „Konta”.
 2. W oknie „Konta internetowe” należy zaznaczyć konto, którego konfigurację chcemy zmienić a następnie kliknąć przycisk „Właściwości”.
 3. W oknie „właściwości” należy kliknąć na zakładkę „Zaawansowane” i w polu „Poczta wychodząca (SMTP)” zamiast 25 wpisać 587.
 4. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem OK.
Microsoft Outlook
 1. Należy wybrać w menu programu opcję „Narzędzia” » „Konta e-mail”.
 2. W oknie „Konta e-mail” należy zaznaczyć opcję „Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail” a następnie kliknąć przycisk „Dalej”.
 3. W oknie konfiguracji konta należy wybrać przycisk „Więcej ustawień”.
 4. Następnie należy przejść na zakładkę „Zaawansowane” i w polu „Serwer wychodzący (SMTP)” zamiast 25 wpisać 587.
 5. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem OK.
Mozilla Thunderbird
 1. Należy wybrać w menu programu opcję „Narzędzia” » „Konfiguracja kont”.
 2. W oknie „Konfiguracja kont” należy wybrać z lewego panelu opcję „Serwer poczty wychodzącej SMTP” a następnie zaznaczyć na liście konto, którego konfigurację chcemy zmienić i kliknąć przycisk „Edytuj”.
 3. W oknie „Serwer SMTP” należy w polu „Port” zamiast 25 wpisać 587.
 4. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem OK.

Jeśli wprowadzenie wyżej opisanej zmiany nie rozwiąże problemu prosimy o kontakt z naszym biurem, zapewne przyczyna tkwi gdzie indziej.

Należy wybrać w menu programu opcję „Narzędzia” » „Konta”. W oknie „Konta internetowe” należy zaznaczyć konto, którego konfigurację chcemy zmienić a następnie kliknąć przycisk „Właściwości”. W oknie „właściwości” należy kliknąć na zakładkę „Zaawansowane” i w polu „Poczta wychodząca (SMTP)” zamiast 25 wpisać 587. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem OK.

Loading...