PANEL ADMINISTRACYJNY

Logowanie do panelu administracyjnego PLESK

Panel administracyjny PLESK jest to wielokrotnie nagradzane narzędzie umożliwiające w prosty sposób, dostęp do szerokiej gamy usług bezpośrednio przez każdego użytkownika. Panel jest bardzo przyjazny użytkownikowi, nie trzeba znać żadnych specjalnych poleceń aby w pełni go wykorzystać. Do jego obsługi wystarczy przeglądarka oraz myszka! Poprzez panel administracyjny PLESK można w prosty sposób zarządzać wszystkimi usługami bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

Oto niektóre z dostępnych opcji:

  • samodzielna zmiana hasła konta e-mail
  • zarządzanie modułem antyspamowym
  • obsługa białej i czarnej listy
  • ustawienie przekierowania poczty
  • aktywacja autorespondera (automatyczna odpowiedź)
  • dostępna polska i angielska wersja językowa

Aby zalogować się do panelu administracyjnego należy wejść na stronę www.mailik.pl i kliknąć w prawym górnym rogu ikonkę „Panel administracyjny” lub wejść na stronę logowania bezpośrednio z adresu: http://ibe.pl/panel.

UWAGA – w polu login (nazwa użytkownika) należy podać pełny adres konta e-mail czyli przykładowo: kowalski@nazwadomeny.pl oraz hasło (z uwzględnieniem dużych i małych liter).

Utrata hasła – na stronie głównej logowania do panelu administracyjnego PLESK znajduje się link „Zapomniałeś swojego hasła?”. Służy on do przypomnienia aktualnego hasła dostępu do skrzynki. Kliknięcie na ten link spowoduje uruchomienie procedury wysłania przez system aktualnego hasła na nasze konto e-mail (system poprosi o wprowadzenie loginu oraz adresu e-mail – w obu tych polach należy podać pełny adres konta pocztowego). Z tej możliwości mogą skorzystać użytkownicy posiadający skonfigurowane i działające konto e-mail w programie pocztowym – system wyśle na to konto nasze aktualne hasło (opisana sytuacja może mieć miejsce gdy aktualne hasło zostało zagubione a w programie pocztowym nie można sprawdzić jak ono brzmi ponieważ jest podawane w postaci zaszyfrowanej).
Użytkownicy nie posiadający aktywnego konta e-mail skonfigurowanego w programie pocztowym nie będą mogli tą drogą uzyskać aktualnego hasła ponieważ nie będą mieli jak odebrać wiadomości z tą informacją i są proszeni o kontakt z naszym biurem.

Panel administracyjny jest narzędziem bardzo intuicyjnym i każdy z łatwością będzie w stanie samodzielnie zarządzać dostępnymi usługami jednak dla porządku poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji jak krok po kroku dokonać najważniejszych ustawień (dodatkowo w panelu dostępny jest również „samouczek wideo”) – przestawione poniżej opisy zakładają, że jesteśmy już zalogowani do panelu administracyjnego.

Zmiana hasła
Po kliknięciu zakładki „Konto” a następnie „Mój profil” dostępne są pola w których wprowadzamy nowe hasło. Zacznie ono obowiązywać po kliknięciu przycisku „OK”.
Do ustawień hasła można również przejść bezpośrednio klikając na górze strony nazwę użytkownika znajdującą się obok „Zalogowany jako”.

Filtr antyspamowy
W sekcji „Filtr spamu” dostępne są opcje określające zakres działania systemu antyspamowego oraz zarządzanie białą i czarną listą. Zalecamy by opcja „Włącz filtrowanie spamu” była zawsze zaznaczona. W przeciwnym wypadku konto pocztowe będzie zasypywane spam’em. Obszerne informacje dotyczące konfiguracji filtru antyspamowego można znaleźć w dziale Filtr spamu.

Przekierowanie poczty (forwarding)
Dostępne jest w sekcji „Przekazywanie”. Należy zaznaczyć okienko „Włącz przekazywanie wiadomości” by uaktywnić tą opcję, wpisać adres e-mail na który mają być przekierowane wiadomości a następnie kliknąć przycisk „OK”.

Autoresponder (automatyczna odpowiedź)
W sekcji „Auto odpowiedź” znajduje się mechanizm pozwalający na zdefiniowanie wiadomości jaka automatycznie zostanie wysłana w odpowiedzi na list, który otrzymamy. Aby aktywować auto odpowiedź należy zaznaczyć okienko „Włącz auto odpowiedź”. Do prawidłowego działania wystarczy, że wypełnimy pole: „Tekst auto odpowiedzi”. Mechanizm zacznie działać po kliknięciu „OK”.

Dostęp do poczty e-mail przez stronę WWW
Po kliknięciu zakładki „Strona domowa” dostępna jest opcja „Otwórz pocztę online”, która pozwala zalogować się do webmail’a czyli programu umożliwiającego zarządzanie pocztą e-mail przez stronę internetową. W tym miejscu możliwe jest zalogowanie do poczty przez www za pomocą programu Horde. Jest to jeden z dwóch programów tego typu jaki oferujemy. Drugim z nich jest Roundcube. Do obu programów można zalogować się z bezpośredniego adresu bez konieczności wchodzenia do panelu administracyjnego. Obszerniejsze informacje dotyczące korzystania z obu programów są dostępne w dziale Poczta przez stronę www.

Aliasy pocztowe
Aliasy czyli dodatkowe nazwy konta pocztowego są podawane przy rejestracji usługi i konfigurowane w systemie podczas zakładania konta. Zmiana aliasów jest możliwa w każdej chwili za naszym pośrednictwem. Z poziomu użytkownika konta e-mail nie ma możliwości samodzielnego zarządzania aliasami. Ta funkcjonalność jest dostępna dla użytkowników posiadających konto pocztowe we własnej domenie.