Windows Live Mail 2011

Konfiguracja programu Windows Live Mail 2011

Poczta internetowa – konfiguracja konta e-mail w programie Windows Live Mail 2011

Przyjmujemy, że chcemy skonfigurować konto e-mail o nazwie kowalski@nazwadomeny.pl należące do użytkownika Jan kowalski.

1. Uruchom program Windows Live Mail 2011.

2. Z górnego menu wybierz zakładkę Konta, a następnie kliknij Adres e-mail.

3. Na stronie Dodaj swoje konta e-mail wprowadź następujące informacje.

 • Adres e-mail: wpisujemy pełny adres e-mail – zgodnie z przykładem: kowalski@nazwadomeny.pl
 • W polu Hasło wprowadź swoje hasło. Jeśli chcesz, aby hasło zostało zapamiętane, zaznacz pole Zapamiętaj hasło.
 • Nazwa wyświetlana dla wysyłanych wiadomości: wpisujemy swoje imię i nazwisko, ewentualnie pseudonim lub nazwę firmy, która będzie umieszczana w nagłówkach każdej wysyłanej wiadomości – zgodnie z naszym przykładem będzie to Jan Kowalski,
 • Kliknij przycisk Dalej.

4. W oknie dialogowym Konfigurowanie ustawień serwera wprowadź informacje dotyczące serwera poczty przychodzącej (lewa strona formularza) oraz serwera poczty wychodzacej (prawa strona formularza):

 • Typ serwera: wybierz z listy rozwijanej IMAP lub POP3,
 • Adres serwera (poczty przychodzącej) wpisz: mail.ibe.pl
 • Port (poczty przychodzącej): 143 dla protokołu IMAP lub numer 110 dla POP3.
 • Uwierzytelnij za pomocą: wybierz Wyczyść tekst
 • Nazwa użytkownika logowania tu należy wpisać pełny adres e-mail.
  UWAGA – w tym miejscu NIE wpisujemy aliasów. Zgodnie z naszym przykładem będzie to kowalski@nazwadomeny.pl
 • Adres serwera (poczty wychodzącej) wpisz: mail.ibe.pl
 • Port (poczty wychodzącej): 587
 • Wymaga uwierzytelniania – ta opcja musi być włączona aby możliwa była wysyłka wiadomości.

W oba pola (adres serwera poczty przychodzącej oraz adres serwera poczty wychodzącej) należy wpisać mail.ibe.pl bez względu na to w jakiej domenie konto e-mail zostało założone, zarówno dla połączeń standardowych jak i szyfrowanych. Zalecamy takie rozwiązanie ponieważ dla domeny mail.ibe.pl zostały wykupione stosowne certyfikaty obsługujące wszystkie konta pocztowe na naszym serwerze.

Korzystanie z połączenia szyfrowanego SSL
Użytkownicy poczty e-mail chcący korzystać z połączeń szyfrowanych, powinni zaznaczyć opcję w obu polach Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) oraz wpisać następujące numery portów:

 • Poczta wychodząca – port 465,
 • Poczta przychodząca:
  • dla protokołu POP3 – port 995,
  • dla protokołu IMAP – port 993.

5. Kliknij przycisk Dalej. Twoje konto e-mail zostanie dodane.

Czy można zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?
Po zakończonej konfiguracji konta e-mail z wykorzystaniem jednego z protokołów (IMAP lub POP3), program Windows Live Mail 2011 nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. Należy skonfigurować nowe konto e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

Jak zmienić numery portów?

 1. Uruchom program Windows Live Mail 2011.
 2. W górnym menu wybierz kartę Konta.
 3. Zaznacz konto e-mail, dla którego chcesz zmienić ustawienia i kliknij Właściwości.
 4. W zakładce Zaawansowane, możesz zmienić numery portów dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej.
Loading...